Thông tin tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV