Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/ĐUK ngày 23 tháng 5 năm 2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngày 06 tháng 7 năm 2023, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình lần thứ III và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 – 2025 đánh giá, Đảng ủy Trường đã nắm vững, vận dụng sáng tạo các nguyên tắc, chủ trương, đường lối của Đảng, đề ra nhiều nội dung, chương trình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế, phù hợp tình hình, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, cơ bản Đảng ủy Trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch đề ra trên tất cả các mặt hoạt động. Công tác chính trị tư tưởng được giữ vững; toàn thể viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác, thực hiện tốt việc học tập là làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ viên chức, nhân viên đủ về số lượng, trình độ đào tạo luôn được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác tuyển sinh được đẩy mạnh, làm tốt công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và các hệ đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng 2. Chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học được duy trì và từng bước nâng cao. Công tác đảm bảo chất lượng hoàn thành theo kế hoạch đề ra, thực hiện công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghiêm túc, đúng kỳ hạn. Thanh tra, kiểm tra thực hiện tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục và đào tạo. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học, nghiên cứu khoa học và các hoạt động của Nhà trường luôn được bảo đảm. Các tổ chức đoàn thể thuộc Trường thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện và tham gia xây dựng Đảng bộ và quản lý Nhà trường. Chế độ chính sách đối với viên chức, nhân viên và người học luôn được đảm bảo. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường được giữ vững. Làm tốt công tác dân vận và thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở.

Công tác xây dựng Đảng từng bước đi vào nền nếp, đạt chất lượng và hiệu quả cao. Cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà trường ổn định; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ được nâng cao cả về hình thức, nội dung và phương pháp; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng kế hoạch, ngày càng thực chất; thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên gắn với làm tốt công tác thi đua, khen thưởng; công tác phát triển đảng viên được chú trọng; hồ sơ công tác Đảng của Đảng bộ, hồ sơ đảng viên được cập nhật thường xuyên, sắp xếp và lưu trữ đúng quy định.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đồng chí Nguyễn Đức Vượng, Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Võ Khắc Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị,

quốc phòng và an ninh, công tác xây dựng Đảng nửa đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Toàn cảnh Hội nghị