Tháng Năm 28, 2024

Day

Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam (01/6/1904 – 01/6/2024) do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành. Tượng đồng chí...
Thông báo

    Liên kết nhanh

    Liên hệ
    Trường Đại học Quảng BìnhTrường Đại học Quảng Bình